Hibe

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Türk-Alman öğrenci ve gençlik değişimini yoğunlaştırmak ve somut çalışmalarla mevcut programların tek çatı altında toplanması vasıtasıyla karşılıklı değişim imkânlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.Hedefi, Türkiye ve Almanya arasında ki duyarlılığı arttırmak ve birbiriyle olan ilişkilerini güçlendirmeye devam ettirmektir.

Die Deutsch-Türkische Jugendbrücke ist eine Initiative der Stiftung Mercator. Stiftung Mercator'un girişimiyle: Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya.

Die Website wurde aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert. Websitesi Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir.