Gençlik Elçileri

Derneğin Yol Alışı

Gençlik Köprüsü çatısı altında kurulan, bugün 100’den fazla üyeye sahip, bağımsız ve akranlar arası bir organizasyon: Gençlik Elçileri Derneği uzlaşı için ilhamını nasıl ve nerelerden alıyor?

Gençlik Elçileri Derneği – Tarihçe

Gençlik Köprüsü, 2015 yılında Almanya ve Türkiye arasındaki değişim ve diyaloğu teşvik etmek isteyen gençlere yönelik bir girişim olan Gençlik Elçileri Eğitimi‘ni (YAT / Youth Ambassadors Training) hayata geçirdi. Eğitmenler tarafından yürütülen ve birkaç gün süren atölyelerde, katılımcılar kendi değişim projelerini hayata geçirmek için gerekli bilgileri edindiler.

YAT katılımcıları üç yıl sonra Gençlik Elçileri Derneği’ni kurmak için güçlerini birleştirdi. Almanya ve Türkiye’den gençlerin oluşturduğu ekip, gençler için ve gençler tarafından oluşturulan bir organizasyon olarak kendi projelerini uygulamakta ve her iki ülkeden de aktif gençleri fikirlerini gerçekleştirmeleri konusunda desteklemektedir.

Dernek, 2019 yılından bu yana gençlik elçilerinin eğitiminden sorumlu ve bu amaç doğrultusunda YASP Academy’de dijital beceriler, kriz yönetimi ve medya yetkinliği gibi konularda dijital öğrenme içeriğiyle desteklenen Youth Ambassadors Starters Program’ı (YASP – Gençlik Elçileri Başlangıç ​​Programı) geliştirdi. Bunların yanı sıra, 2021 yılında müziğin bağlayıcı gücünü gösteren “Musical Bridges” projesini sanal atölye çalışmaları aracılığıyla hayata geçirdi.

YASP 2021: Polonezköy’de sanat ve politika

Ekim 2021’de, Gençlik Köprüsü’nün finansal desteğiyle, 36 ilgili genç, bizzat kendisi de uluslararası anlayışın simgesi olan bir yerde bir araya geldi: İstanbul’un doğusunda, Polonyalı göçmenler tarafından kurulan Polonezköy. Katılımcılar arasında lise ve farklı disiplinlerden üniversite öğrencileri, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışan genç profesyoneller ve göç deneyimi olan insanlar vardı. Beş günlük YASP’da, kamusal alanda sanat, kesişimsellik ve politik gelişim gibi konular da dahil olmak üzere çok sayıda atölye çalışması arasında tercih yapmaları gerekiyordu. Deneyimli elçiler tecrübelerini aktardı, yeni katılımcılar taze fikirler getirdi.

“Mentorluk altın değerinde”

Gençlik Elçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Jiménez Laux, derneğin akranlar arası konsepti ve gelecek planları hakkında konuştu.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya sizin için nedir, birlikte nasıl çalışıyorsunuz?

Cengiz Jiménez Laux: Gençlik Köprüsü her şeyden önce bizim için bir başlangıç noktasıydı, maddi ve içeriksel olarak bize destek oldu ve yolumuzu açtı. Sonuç olarak aldığımız ve hala alıyor olduğumuz mentorluk ve tabii ki büyük bir iletişim ağına erişmek altın değerinde. Ayda bir ortak toplantımızı düzenliyoruz ve hepimiz bu etkileşimi çok değerli buluyoruz.

Gençlik Elçisi Eğitimi projesini yeniden tasarladınız. Farklı olan ne?

Cengiz Jiménez Laux: Biz temelde gençlerin en çok birbirlerinden bir şeyler öğrendiklerine inanıyoruz. Bu yüzden akranlar arası yaklaşımı seçtik. Bunun gençlik değişimleri dünyasında bir örneği yok. Her geçen sene Gençlik Elçisi Başlangıç ​​Programı’ndaki açık pozisyonlar daha çok başvuru alıyoruz. Bir kez katılan kişiler genellikle hemen üye oluyorlar. Bu da Türkiye-Almanya ilişkileri için umut veriyor çünkü birkaç yıl içinde bu ilişkiden sorumlu olacak olan bizim kuşağımız.

Derneğiniz büyüyor, bunu organizasyonel olarak nasıl koordine ediyorsunuz?

Cengiz Jiménez Laux: Şu anda beş yönetim kurulu üyesiyle iyi bir yapımız var; ayrıca üyelerin sahada daha sağlam iletişim ağları kurabilmeleri için Ankara, Berlin, İstanbul ve Stuttgart’ta yerel birimler kurduk. Örneğin Ankara’da bir öğrenci derneği olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Kulübü ile iş birliği yapıyoruz. Yerel birimlere ek olarak, bilgi teknolojileri ve proje yönetimi alanlarında iki pozisyonu doldurduk. Gather’da düzenli olarak buluştuğumuz bir sanal ofis kurduk. Daha fazla projenin mümkün olması için yapılarımızı profesyonelleştirmek keyifli.

Sırada hangi projeler var?

Cengiz Jiménez Laux: Mültecilerin ruh sağlığına odaklanan ve bu konuda somut yardımlar sunmayı amaçlayan bir projemiz var. Bir de gastronomi üzerine bir değişim projesi uygulamayı planlıyoruz: İlk adım olarak Türkiye’den bir şef Almanya’ya gelip kurslar verecek. Ayrıca elbette 2022’de Gençlik Elçileri Başlangıç ​​Programı da olacak. Şimdiden sabırsızlıkla bekliyoruz!

Almanya, Türkiye ve İspanya kökenli olan Cengiz Jiménez Laux aslen Berlinli ve 2015’te yaptığı Avrupa Gönüllü Hizmeti’nden bu yana Türkiye’de gençlik elçisi. Cengiz şu anda Ankara’da “Türk-Alman Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı”nı tamamlamak üzere.