Büyük Proje Finansmanı

Bir okulun, üniversitenin, derneğin veya belediyenin temsilcisi olarak, Almanya’dan ortak bir kuruluşla birlikte değişim gerçekleştirmek mi istiyorsunuz? O halde Büyük Proje Finansmanı için başvurun!

Gençlik köprüsü tüm yıl boyunca, her iki ülkeden gençleri (14-30 yaş arası) ve/veya öğretmenleri ve uzmanları okulda, okul dışında veya mesleki olarak fiziksel bir değişim programına dâhil eden Türkiye-Almanya iş birliği projelerini desteklemektedir. Finansmanın ön koşulu, projelerin Türkiye ve Almanya’daki kuruluşlar tarafından ortaklaşa yürütülmesidir. Karşılıklı ziyareti mümkün kılan ve katılımcılar tarafından ortaklaşa tasarlanan projelere öncelik verilmektedir.

Finansman için kimler başvurabilir?

Almanya’da yerleşik, özel hukuk kapsamındaki kâr amacı gütmeyen özel kurumlar (örneğin dernekler veya gGmbH’ler) ve kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler (örneğin okullar, kolejler ve belediyeler) finanse edilmektedir.

Türk kuruluşları neden finansman başvurusunda bulunamıyor?

Yurtdışında ikamet eden kâr amacı gütmeyen kuruluşların ve kamu hukukuna göre tüzel kişilerin maddi yönden desteklenmesi için Almanya’daki yasal gereklilikler katıdır. Gençlik köprüsü her başvuruyu yasal olarak inceletmek ve bunun için dernek tüzüğü, bilanço ve yıllık raporlar gibi önemli belgeleri Almancaya çevirtmek durumundadır. Yabancı kuruluşların başvuruya uygunluğunun hukuki incelemesi, yüksek maliyetler getirip idarî çaba gerektirdiğinden, Alman proje ortağıyla bir finansman anlaşması imzalıyoruz.

Nasıl başvurabilirim?

Başvurular tüm yıl boyunca kabul edilmektedir. Lütfen doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formunu Büyük Proje Finansmanı başvuru formunu ve doldurulmuş mali planı posta yoluyla Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’ya gönderiniz. Özel hukuk kapsamında kâr amacı gütmeyen bir özel kurum olarak, başvuruya mevcut muafiyet bildiriminizin bir kopyasını ekleyin.

Posta Adresi

Deutsch-Türkische Jugendbrücke gGmbH
Speditionstraße 15A
40221 Düsseldorf

Büyük Proje Finansmanı ile okullar için ilgili sorularınız olduğunda, Bayan Alina Karadeniz (Tel: +49 211 972676 66 / e-posta: karadeniz@jugendbruecke.de) ile iletişime geçebilirsiniz.

Okul dışı ilgili sorularınız için, Bayan Katrin Yaşar (Tel: +49 211 972676 70 / e-posta: yasar@jugendbruecke.de) veya Bayan Nadine Kaiatz (Tel: +49 +49 211 972676 69 / e-posta: kaiatz@jugendbruecke.de) ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖRNEK PROJELER

İki Ülke – Bir Virüs
İki Ülke – Bir Virüs
Büyük Proje Finansmanı
Bad Kreuznach ve Diyarbakırlı gençler arasında COVID19 pandemisi sırasında hayata dair deneyim değişimi.
Gelecek Atölyesi
Gelecek Atölyesi
Büyük Proje Finansmanı
Bremen ve Diyarbakırlı gençlerin kendi kısa filmlerini oluşturup bunları pandemi sürecindeki hayatları hakkında fikir alışverişinde bulunmak için kullandıkları dijital bir proje.
Get Your own Picture
Get Your own Picture
Büyük Proje Finansmanı
Netflix, üniversite derslerinde dijital katılmak ve arada bir kısa film çekmek. Kısa film projesi, Türkiye ve Almanya’dan 28 gencin pandemi ağırlıklı günlük yaşamına çeşitlilik getirdi.