Parlamento Akşamı 2022: Geleceğe Yolculuk

Güncel ve büyük toplumsal ve siyasi zorluklar ne şekilde aşılabilir ve bunların uluslararası gençlik çalışmalarına ne gibi etkileri olabilir?

Ukrayna’daki savaşın etkilerinin yanı sıra azalan sivil toplum alanları, demokrasi inşası ve çeşitlilik bilinci ile çevre ve iklimin korunması gibi konular ile ilgili uzmanlar ve çoğaltanlar, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin federal devlet nezdindeki temsilciliğinde düzenlenen akşam etkinliği öncesindeki bir uzman forumunda fikir alışverişinde bulundular.

Parlamento Akşamı’nın açılışı Federal Gençlik Bakanı Lisa Paus tarafından yapıldı. Federal Bakan, bu zorlu zamanda bile gençlerin önemli yaşam deneyimleri edinmelerine ve kültürlerarası karşılaşmalara katılmalarına olanak tanınması gerektiğinin altını çizdi ve bunun için siyasi destek sözü verdi. Federal Bakan bu kapsamda gençlerin yararı, uluslararası anlayışa ve aynı zamanda Avrupa ve dünya barışına yönelik kararlı çalışmalarından dolayı kuruluşlara ve gençlik derneklerine teşekkür etti.

Aralarında Federal Meclis Üyelerinin yanı sıra bakanlık, dernek ve çocuk ve gençlik çalışmaları kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 200 konuk daha sonra uluslararası gençlik çalışmalarının Avrupa Gençlik Yılında karşılaştığı zorlukları tartıştı. Uzman forumunda geliştirilen siyasi eylem önerileri Federal Meclis Üyeleriyle üç farklı panel kapsamında tartışıldı. Finansman olanaklarının daha esnek hale getirilmesi, sürdürülebilir altyapıların oluşturulması ve özellikle uluslararası gençlik çalışmalarının daha iyi finanse edilmesi ve tanınması gibi konular bu önerilere örnek olarak gösterilebilir.

Düzenleyenler: ConAct – Alman-İsrail Gençlik Değişim Koordinasyon Merkezi, Alman-Fransız Gençlik Ofisi, Alman-Yunan Gençlik Ofisi, Alman-Polonya Gençlik Ofisi, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, IJAB – Federal Almanya Uluslararası Gençlik Çalışması Uzmanlık Merkezi, JUGEND für Europa, Alman-Rus Gençlik Değişim Vakfı ve Tandem – Alman-Çek Gençlik Değişim Koordinasyon Merkezi.

Etkinliğe ilişkin izlenimler