Uluslararası Gençlik ve Öğrenci Değişimi Barışın İnşasıdır 

»Değişim Programları Örnek Oluyor« (Austausch macht Schule) Girişimi Açıklaması

Ukrayna’ya karşı Rusya’nın Avrupa’yı kasıp kavuran saldırı savaşından dolayı şoktayız. Bu saldırı sadece Ukrayna’ya karşı bir saldırı değil, bilakis Avrupa’nın barış düzenine ve demokratik, bağımsız, özgürlükçü ve açık toplumlara karşı bir saldırıyı teşkil ediyor.

Düşüncelerimiz Ukrayna‘da bu savaş altında acı çeken, yaralanan ve öldürülen veya savaştan kaçan insanlarla beraber. Özellikle bütünlük ve barış içerisinde yetişip büyüme olanağı ellerinden alınan çocuk ve gençlerin duygularını paylaşıyoruz.

Uluslararası gençlik ve öğrenci değişimi barış ve uzlaşma için çalışır. Birbirine saygı çerçevesinde davranmayı ifade eder ve çatışmaların barışçıl çözümü için çabalar. Kökleri ikinci dünya savaşından sonra ve nasyonal sosyalist diktatörlük olduğu kadar soğuk savaşın sona ermesinden sonra Avrupa’nın bölünmesinin aşılmasından sonraki dünya çapındaki buluşmaya ve karşılıklı anlayışa dayanmaktadır. 

Bu savaş emin olduğumuz birçok şeyi yok etti. Ama aynı zamanda uluslararası gençlik ve öğrenci değişiminin uzun vadeli etkisini de görünür kılmaktadır bugün: İnsanların Avrupa ve dünya genelinde Ukraynalılar ile dayanışmalarını sergiledikleri bu olağanüstü birlik, beraberlik ve şimdi somut yardım sağlayan sayısız özel ve sivil toplum kuruluş ağları bunu son on yıllardaki uluslararası değişim programlarına borçludur.    

Bizler kendileri için risklere rağmen savaşın derhal sona erdirilmesi için çabalayan Rusya’daki insanların cesaretini takdir ediyoruz. Rusya’daki genç insanlarla diyalog ve değişimin devamı için, aynı şekilde Almanya’da Rus kökenli çocuk ve gençleri ayrımcılığa karşı korumak için yollar bulmamız gerekiyor.

Ayrıca bu savaş karşısında elimiz kolumuz bağlı kalmamalı. Avrupa ve uluslararası öğrenci değişimi bundan sonra şimdiye dek olduğunda daha güçlü bir yoğunlukla hayata geçirilmelidir. Şimdiden 1,5 milyondan fazla Ukraynalı kadın ve erkek savaştan kaçmaktadır. Çocuk ve gençler mümkün olduğunca değişim programlarına da entegre edilmelidir.

Çünkü okul ve gençlik değişimi somut bir barış ve gelecek çalışmasıdır. İki yıl pandemi sürecinden sonra öğrencilerin kardeş okul ortaklıklarında ve değişim programlarında şahsen buluşmalarının artık çoktan zamanı geldi bile. Bizler Avrupa ve dünya genelinde değişim programlarını güçlendirmek için ve özellikle Ukrayna’daki ve Ukraynalı genç insanları en iyi şekilde desteklemek adına her türlü imkânı değerlendirmeliyiz.


»Değişim Programları Örnek oluyor« (Austausch macht Schule) Girişimi tüm çocuklara ve gençlere – cinsiyet, din ve kökenden, fiziki ve zihinsel becerilerden, sosyal ve ekonomik koşullardan bağımsız olarak – uluslararası okul ve öğrenci değişim programlarına katılımı mümkün kılmak ve bu imkânları Almanya’daki eğitim sisteminin doğal bir parçası haline getirmek için çaba sarf etmektedir.

»Değişim Programları Örnek Oluyor« (Austausch macht Schule) Girişimi Uluslararası Gençlik Çalışmaları Uzman ve Destek Kuruluşlarının bir girişimidir.

AJA Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch | ConAct Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch | DFJW Deutsch-Französisches Jugendwerk | DPJW Deutsch-Polnisches Jugendwerk | DTJB Deutsch-Türkische Jugendbrücke | IJAB Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland | Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch DRJA | Tandem