Yıllık Rapor 2021

“Erasmus kuşağından”sonra bir “Korona kuşağı” gelmemeli! – düşüncesi ikinci pandemi yılı 2021’de motivasyon kaynağımızı oluşturdu. Değişimler yalnızca dijital olarak gerçekleştirilmiş olsa da zorlu genel koşullara rağmen 2.600 katılımcı ile değişim sayılarımızı neredeyse iki katına çıkarmayı başardığımız için minnettarız ve gurur duymaktayız. Gençlik Köprüsü’nün ilk faaliyet raporu olan 2021 faaliyet raporumuzda, proje çalışmalarımıza ilişkin genel bir bakış sunuyoruz.

Geride bıraktığımız yıl hepimiz için zorluklarla doluydu. Şimdi ise ne yazık ki dünya siyasetindeki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Gençlik değişimi aslında bir barış çalışmasıdır ve bu nedenle de içerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte uluslararası değişim programları daha da önem kazanmıştır. Gençlik değişimi gençlere yeni bir bakış açısı kazandırır, dünyaya açık bireyler olmaları için gelişimlerini destekler ve çatışmaları önler.

Okullar, dernekler ve belediyelerdeki çok sayıdaki ortağımızın yanı sıra programlarımıza katılan gençlere ve genç yetişkinlere özellikle teşekkürlerimizi sunarız. Zorlu koşullar altında büyük bir tutku, dayanıklılık ve özgüvenle projeler tasarladı ve uyguladılar. Onların kararlılığı bizlere umut vermekle birlikte doğru işler yaptığımızdan emin olmamızı da sağladı. Diyalog ve karşılaşma için başka anlamlı bir alternatif yoktur.