Gaming ve Gençlik Değişimi

Bilgisayar oyunları Türkiye ve Almanya’dan milyonlarca gencin yalnızca gündelik  eğlencesi değil, aynı zamanda akranlarıyla sosyalleşmede önemli bir araç. Kültürlerarası çalışma alanı için gaming büyük bir potansiyel taşıyor. Coğrafi ve kültürel sınırların yanında, cinsiyet ve kökenler de ikincil bir rol oynuyor.

İstanbul’daki Bahçeşehir Üniversitesi’nin Game Labs uzmanları ve Berlin’deki Humboldt Üniversitesi ortaklığında, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ve Türkiye’den Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) „Gaming ve Gençlik Değişimi“ projesinin üç atölye serisinde bilgisayar oyunlarının uluslararası gençlik değişimindeki potansiyelini araştırıyor.

Temmuz 2021’de gerçekleştirilen ilk dijital atölyelerde Almanya ve Türkiye’den bilgisayar oyunlarına ilgili gençler bir araya gelerek beraber Minecraft, Among Us ve Rocket League oynadılar.

Uzmanların değerlendirmeleri ve katılımcıların geri bildirimleri sebebiyle ikinci atölye serisi „Gaming Nights“ olarak planlandı. „Game Nights“ uygulamalarında gençler, özellikle değişimi teşvik ettiği belirlenen oyun olan Minecraft‘ı oynadılar.

Projenin sonuçları Eylül 2021’de „IAA Mobility“ etkinliğinde olduğu gibi, Ekim ayında da Türkiye’de gerçekleştirilen Gaming etkinliğinde sunuldu. Projenin sunumunu aşağıdaki linkte bulabilirsiniz:


Bilgisayar oyunlarının okul değişiminde potansiyelini araştırmak adına üçüncü bir atölye serisi Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirildi. Bu buluşmalarda Türkiye ve Almanya’dan partner okullar bir araya gelerek, açık bir kaynak olan Minetest aracılığıyla dijital bir dünya yarattılar.

Proje, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın „New Pathways for German Turkish Youth Exchange“ proje serisinin bir parçasıdır.
Proje Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.