Creative Swap – Sosyal medya yetkinliği Türkiye-Almanya değişimiyle buluşuyor

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın çevrimiçi programı “Creative Swap” (Yaratıcı Değişim), sosyal medya becerilerinin güçlendirilmesi ve kültürlerarası değişimi birleştirmektedir – dijital, ücretsiz ve öğretmenlere zahmet vermeyecek şekilde!

Ve tüm bunlar bir Türkiye-Almanya değişiminde olur. Katılımcılar kendi yaşlarındaki gençlerle, yaşadıkları dünyaları hakkında fikir alışverişinde bulunup dijital alanda kültürlerarası bir buluşma yaşarlar. Creative Swap, öğrenciler, öğretmenler ve okullar arasında kalıcı ilişkiler kuran derinlemesine bir değişim deneyimini sunar. Öğrenciler konuları, ders içeriği bağlamında da olabilecek şekilde, birlikte seçerler.

Deneyimli medya eğitmenleri ve sanatçılar ile yapılacak dört dijital atölye çalışmasında öğrenciler medya kullanımlarını yansıtır, Instagram örneği üzerinden sosyal medya kullanımının yeni yollarını dener ve dijital alanda güvenle hareket etmeyi öğrenirler. Katılımcılar, uzmanlar rehberliği altında fikirlerini fotoğraf projelerinde yansıtır, temel fotoğraf tekniklerini öğrenir ve kendi çevrimiçi sergilerini oluşturur.

Proje “Friendzone.Studio” ajansı tarafından yürütülecektir, böylece öğretmenlerin organizasyon ve uygulama yükü oldukça hafifletilmektedir. Atölye çalışmalarının uygulanmasını, moderasyon ve materyallerin hazırlanmasını ajans üstleniyor. Ayrıca ajans öğretmenlere, sosyal medya kullanımı ve veri korumanın yanı sıra çevrimiçideğişim yöntemleri hakkında önemli bilgiler sağlar.

Creative Swap, “Friendzone.Studio” ajansı tarafından tasarlanan ve organize edilen bir Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya projesidir. Goethe-Institut İstanbul ile işbirliği içinde uygulanmaktadır. Program, 2016 yılında Eğitim Bakanları Konferansı (KMK) tarafından kabul edilen “Dijital Dünyada Eğitim” stratejisinin yeterlilik çerçevesine dayanmaktadır.

Creative Swap defalarca başarıyla gerçekleştirildi. İkinci çağrıda yer alan projeler 2021 Eylül ve Aralık ayları arasında gerçekleştirilecektir.

Instagram’daki çevrimiçi sergiyi buradan gezebilirsiniz. 

İşbirliği:

Foto Galeri