Çağrı:
Türkiye-Almanya Gençlik Değişimlerinin Desteklenmesi

Almanya ve Türkiye’den gençler arasındaki değişimi güçlendirmek istiyoruz. Bu amaçla, her iki ülkede ortak projeler yürüten partner kuruluşları destekliyoruz. Karşılıklı ziyaretlerde gençler serbestçe seçtikleri bir konu üzerinde çalışırlar. Aşağıdaki ilkeler proje tasarımına dâhil edilmelidir:

 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik: Daha az imkâna¹ sahip katılımcılar için eşit fırsatları ve uluslararası buluşmalara erişimi teşvik etmek istiyoruz. Farklı katılımcılardan oluşan bir grup, bir konu hakkında çeşitli bakış açıları sağlar.
 • Ekolojik Sürdürülebilirlik: Ekolojik farkındalık ve sürdürülebilir davranış bizim için önemli bir hedeftir. Bu nedenle, örneğin sürdürülebilir malzemeler kullanarak projelerde ekolojik hususları dikkate almaya özen gösteriyoruz.
 • Dijital Dönüşüm: Dijital araçlar ve öğrenme yöntemleri, yeterlilikleri ve becerileri teşvik etmek için proje tasarımına dâhil edilir. Bu kapsamda dijital olasılıkların fırsat ve riskleri de sorunsallaştırılmalıdır.
 • Katılım ve Sivil Toplum Katılımı: Gençler projenin tasarımına ve uygulanmasına katılırlar. Bu şekilde, nasıl dâhil olabileceklerini keşfederler ve angajmanları yoluyla aktif olarak katılırlar.  
Bir bakışta önemli bilgiler:
 • Uygulama: 1 Eylül 2023 – 30 Ağustos 2024. İlk toplantı bu yıl içinde yapılmalıdır.
 • Kapsam: Yerinde bir gidiş ve dönüş buluşması, hazırlık ve müteakip değerlendirme için eşlik eden dijital buluşmalar istenmektedir. Vize başvurularının mevcut işlem süreleri nedeniyle, gidiş buluşmasının Türkiye’de gerçekleşmesini tavsiye ediyoruz.
 • Katılımcıların yaşı: 13-30 yaş
 • Katılımcı sayısı: her iki ülkeden en az 10 genç ve 2 grup lideri, yani toplamda en az 24 kişi.
 • Süre: Buluşma başına 5 program günü (seyahat günleri hariç)
Hangi masraflar finanse edilmektedir?
 • Gidiş ve dönüş buluşmaları için seyahat masrafları
 • Konaklama ve yemek masrafları
 • Program masrafları (örneğin toplu taşıma, giriş ücretleri, sarf malzemeleri)
 • Ücretler
 • Personel, idari ve yatırım masrafları (örneğin kamera, bilgisayar ve paravanların satın alınması) finanse edilmemektedir.

Finansman, tam finansman olarak tasarlanmamıştır. Ortak kuruluşların kendi fonları ve üçüncü taraf fonları gereklidir ve projelerin seçiminde olumlu olarak değerlendirilir.

Başvurular hangi kriterlere göre değerlendiriliyor?

Aşağıdaki kriterler başvuruların değerlendirilmesinde olumlu bir etkiye sahiptir:

 • Proje tasarımı yukarıda açıklanan dört ilkeyi dikkate almaktadır
 • Gençler projenin tüm aşamalarında yer alırlar (tasarlama, uygulama ve değerlendirme dâhil)
 • Daha az fırsata sahip gençler projede yer alır
 • Başvuru sahipleri, katılımcıların korunmasına ilişkin Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Etik Kuralları‘nın gerekliliklerine uyarlar
 • Proje, öz kaynaklar ve üçüncü taraf fonları tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir
Kimler başvurabilir?

Başvurmak için, proje fikrini birlikte tasarlayan ve uygulayan bir Türk ve bir Alman kuruluşu arasında bir ortaklık olmalıdır. Başvuru, Almanya’da yerleşik bir kamu kurumu veya kar amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişisi tarafından yapılmalıdır.

Son başvuru tarihi

Başvurular için son tarih 01.08.2023’tür. Muhtemelen 15.08.2023 tarihine kadar başvurunuzla ilgili karar size ulaşmış olur. Hâlihazırda başlamış olan projeler finanse edilemez. Lütfen sadece eksiksiz başvuruların değerlendirmede dikkate alınacağını unutmayın. Bir başvurunun yapılmış olması, finansman için bir hak oluşturmaz.

Aşağıdaki belgeler posta yoluyla ve dijital olarak sunulmalıdır:

 • Başvuru Formu (Almanca veya İngilizce doldurulabilir)
 • Finansal Plan (yalnızca sağlanan formu kullanarak sunulacaktır)
 • Etik Kuralları: Alman kuruluşun orijinal imzası ve Türk ortak kuruluşun dijital imzası ile.
 • Başvuru sahibi kuruluşun muafiyet belgesinin kopyası

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen iletişime geçin:

Katrin Yaşar
Proje Koordinatörü
T +49 211 972676 70 /// M +49 151 57292122
yasar@jugendbruecke.de

¹Gençlik Köprüsü, “örneğin engellilik, öğrenme güçlüğü, ekonomik, sosyal ve coğrafi koşullar veya mülteci statüsü ile ilgili olarak” daha az fırsatın mevcut olabileceğini belirten Erasmus+ programı tarafından yönlendirilmektedir. Bkz. Erasmus+ Program Rehberi.