Sıkça Sorulan Sorular

Gençlik değişimi nedir?

Bir gençlik değişiminde, gençler diğer ülkelerden gelen akranlarıyla belirli bir süreyi birlikte geçirirler. Birbirlerini ve diğer ülkeyi tanırlar ve hayatları hakkında fikir alışverişinde bulunurlar. Gençler kendi tutumlarını da yansıtırlar ve böylece kendileri hakkında bir şeyler öğrenirler.

Gençlik değişimi, katılımcılara giderek daha hareketli, çok kültürlü ve dijital olan toplumlarda yönlerini bulmaları için ihtiyaç duydukları temel becerileri sağlar. Gençler ayrıca, aktif vatandaşlar olarak demokratik hayata katılmaları için motive edilir ve güçlendirilir. Bu içeriksel amaç, gençlik değişimlerini turistik gezilerden ayırmaktadır.

Uluslararası gençlik değişimleri, okul veya okul dışı eğitimin bir parçasıdır. Başarılı bir karşılaşma projesi, eğitim ve boş zamanın bir karışımını sunar. Turistik yerleri ziyaret etmek veya kültürel etkinliklere katılmak, diğer ülke hakkında önemli gerçekleri aktarır ve birlikte geçirilen serbest zaman, kişiler arası fikir alışverişi için önemli bir alan sunar.


Gençlik değişimi ne kazandırır?

Gençlik değişimi işe yarıyor! Değişim deneyimleri, gençlerin kendine güvenen ve açık fikirli bireyler haline gelmesini destekler. Okulda, mesleki alanda veya okul dışı bağlamda olsun: Yurtdışında kısa süreli bulunmalar bile gençlerin değerli temel deneyimler yaşamalarını sağlar.

Çok sayıda bilimsel araştırma, gençlik değişimlerinin gençlerin küreselleşmiş bir toplumda yönlerini bulmalarına yardımcı olan önemli beceriler sağladığını göstermektedir. Önyargıları yıkmaya, özgüveni güçlendirmeye, takım çalışması sağlamaya, yabancı dil becerileri kazandırmaya ve yaratıcılığı artırmaya yardımcı olur. Uluslararası deneyime sahip gençler daha hızlı iş bulur ve profesyonel olarak daha başarılıdır. Gençlik değişimi etki özeti, gençlik değişimlerinin avantajları hakkında iyi bir genel bakış sağlar.

Gençlik değişimi, daha kapsayıcı, tutarlı ve dijital çağ için donanımlı toplumlara katkıda bulunuyor. Demokratik değerler konusunda farkındalığı güçlendiriyor ve gençleri sosyal süreçlere dâhil olmaya ve sivil toplum çalışmalarına katılmaya teşvik ediyor.


Türkiye-Almanya gençlik değişimi ne kazandırır?

Türkiye ve Almanya sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yakından birbirine bağlıdır. Ancak, siyasi gerilimler Türkiye-Almanya ilişkilerine sıkıntı veriyor ve genellikle önyargılarla dolu olan karşılıklı algıyı şekillendiriyor. Pek çok genç, diğer ülke hakkında belirsiz bir fikre sahip. Gençler, akranlarıyla fikir alışverişinde bulunarak bir fikir edinebiliyor.

Türkiye ve Almanya toplumunun sıkı ilişkisi ve ikili ilişkilerin katmanlı oluşu, gençlik değişiminin olumlu etkilerini artırma potansiyeline sahip. Uluslararası karşılaşmalar önyargıları yıkıp gençlerin kültürel çeşitlilik ve farklılıkların yanı sıra ortak yanlarının da farkına varmalarını sağlamaktadır. Türkiye-Almanya gençlik değişimi, özellikle gençlerin kendi ülkelerinin sosyal çeşitliliğini tanımasını ve takdir etmesini de sağlıyor.

Uluslararası karşılaşma deneyimleri, gençlerin özgüvenini güçlendirip giderek daha hareketli, çok kültürlü ve dijital olan toplumlarda yönlerini bulmaları için ihtiyaç duydukları temel becerileri öğrenmelerini destekler. Bunlar örneğin, kendi üzerine düşünme, yabancılara karşı hoşgörü, eleştirel düşünme, dil becerileri ve dil öğrenme motivasyonunu içerir. Türk kökenli genç Almanlar, değişim sırasında kültürlerarası becerilerinin ve dil yeterliliklerinin farkına varırlar. Genellikle Türkiye-Almanya karşılaşmalarında, tercüman ve elçi olarak hareket ederler. Bu deneyimler, özellikle özgüvenlerini güçlendirip onları toplumsal sorumluluk almaya ve sosyal alanda özveriye teşvik eder.

Gençlik Köprüsü ne yapıyor?

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, Türkiye-Almanya öğrenci ve gençlik değişiminin en önemli uzman ve finansman desteği kuruluşudur. Üçüncü taraf değişim projelerini -örneğin okullar, dernekler ve belediyelerden- iki finansman programında destekliyoruz: Küçük Proje Finansmanı ve Büyük Proje Finansmanı. Ekibimiz, gençlerin yanı sıra öğretmenler ve uzmanlar arasında iletişim ağları kurar, danışmanlık verir ve yeterlilik kazandırır, ayrıca karar vericiler arasında Türkiye-Almanya okullarının ve gençlik değişimlerinin görünürlüğünü artırmak için çaba sarf eder. Ayrıca, okul ve gençlik değişimleri için yeni konular ve yöntemler geliştirdiğimiz ve öğretmen ve uzman ağlarını güçlendirdiğimiz kendi Model Projelerimizi de yürütüyoruz.


Gençlik Köprüsünün hedefleri nelerdir? Prensipleri nelerdir?

Hedeflerimiz, Türkiye ve Almanya’dan gençlerin karşılaşması, güçlendirilmesi ve sosyal katılımıdır.

  • Diğer ülkeyi tanımaları, önyargıları kırmaları, arkadaşlıklar oluşturmaları ve kendine güvenen, açık fikirli bireyler olmaları için olabildiğince çok gencin karşılaşmasını mümkün kılıyoruz.
  • Gençleri giderek daha hareketli, çok kültürlü ve dijital olan toplumlarda ihtiyaç duydukları sosyal ve profesyonel becerileri edinmeleri için destekliyoruz.
  • Gençlerin sosyal hayata ve Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilerin olumlu şekillenmesine katılımını destekliyoruz.

Gençlik Köprüsünün çalışması beş ilkeye dayanmaktadır. Çalışma prensiplerimiz:

  • Katılımcı: Gençlerin sosyal hayata katılımı bizim için proje tasarımında başlar. Bizde öncelik, gençlerin şekillendirmesine yardımcı olduğu projelere veriliyor. Operasyonel model projelerimizi mümkün olduğunca gençlerle birlikte geliştiriyor ve birlikte hayata geçiriyoruz.
  • Kapsayıcı: Farklı kültürel, sosyal ve ekonomik geçmişlere sahip gençlere giderek daha etkili bir şekilde onlara hitap etmek istiyoruz. Bu, özellikle göç geçmişi olan gençler için geçerlidir. Projelerimizde, Türkiye göçmen kökenli gençlerin köprü kurucu rolünü güçlendiriyoruz. Bu deneyim, özgüvenlerini güçlendirip dil becerilerinin ve kültürlerarası yeterliliklerinin farkına varmalarını sağlıyor.
  • İşbirliği yaparak: Sadece Türkiye ve Almanya kuruluşları tarafından ortaklaşa başvurulan ve yürütülen projeleri destekliyoruz. Operasyonel model projelerimizde, çeşitli kamu ve sivil toplum ortak kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz.
  • Dijital: Türkiye-Almanya gençlik değişimleri için dijitalleşme potansiyelinden yararlanmak istiyoruz. Karşılaşmalar için dijital ve hibrit formatları araştırıyor ve gençlerin, öğretmenlerin ve uzmanların bilinçli olarak dijital araçları ve medyayı kullanmasını sağlıyoruz.
  • Ekolojik: Kültürlerarası iletişim hedeflerini, iklim koruma hedefleriyle uyumlu hale getirmek istiyoruz. Mümkün ve makul olduğunda, dijital toplantı formatlarını kullanıyoruz. Ayrıca, finanse ettiğimiz uçuşlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını da dengeliyoruz.

Gençlik Köprüsünü kim kurdu? Kim finanse ediyor?

Gençlik Köprüsü, Düsseldorf merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Ortağı, Mercator Vakfı tarafından 2012 yılında kurulmuştur. Mercator Vakfı, Essen merkezli; özel, bağımsız bir vakıftır ve dört konu üzerinde çalışır: Dijitalleşmiş toplum, dünyada Avrupa, iklim koruma ayrıca katılım ve dayanışma. Stifung Mercator Vakfı’nın, Haniel ve Beisheim ile birlikte Metro Group’un ana hissedarları olan vakıf ailesi Schmidt fonlarından geliyor.

Gençlik Köprüsü, kamu ve özel fonlarla finanse edilmektedir. Stiftung Mercator, Ocak 2012’den Aralık 2022’ye kadar Gençlik Köprüsü’ne 6,7 milyon Euro kadar kaynak sağlayacaktır. Alman Dışişleri Bakanlığı, kuruluşundan bu yana Gençlik Köprüsü’nün proje çalışmalarını 3 milyon Euro’nun üzerinde bir meblağ ile destekledi. Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Çocuk, Aile, Mülteciler ve Uyum Bakanlığı (Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration MKFFI), Gençlik Köprüsü’nü yıllık 60.000 Euro’ya kadar desteklemektedir.


Gençlik Köprüsünün çalışmaları üzerinde Türk veya Alman hükümetlerinin herhangi bir etkisi var mı?

Gençlik Köprüsü bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kısmen kamu fonlarıyla destekleniyoruz. Model Projelerimizde kimi destekleyeceğimiz, hangi konuları ele alacağımız ve bu projelerde kimlerin yer alacağına dair kararlar sadece bizim tarafımızdan verilmektedir.

Gençlik Köprüsü, bir Türkiye-Almanya danışma kurulu tarafından stratejik olarak danışmanlık almaktadır. Üyeleri arasında iş dünyası, medya ve sivil toplum temsilcilerinin yanı sıra her iki ülkenin devlet kuruluşlarından üst düzey çalışanlar yer almaktadır. Gençlik Köprüsü Danışma Kurulu, her iki ülkeden önemli aktörlerin, siyasi gerilimlere rağmen diyalog halinde olduğu, Türkiye-Almanya ilişkilerinde benzersiz bir kuruldur. Burada Danışma Kurulu Üyelerinin eksiksiz listesini bulabilirsiniz.

Gençlik Köprüsü kimi destekliyor?

Almanya’da yerleşik, özel hukuk kapsamındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşları (örneğin dernekler veya gGmbH’ler) ve kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişileri (örneğin okullar, kolejler ve belediyeler) finanse ediyoruz. Finansmanın ön koşulu, her iki ülkeden gençlerin (13-30 yaş) veya öğretmenlerin ve uzmanların değişime dâhil edilmesidir. Ayrıca sadece Türkiye ve Almanya kuruluşları tarafından ortaklaşa başvurulan ve yürütülen projeleri destekliyoruz.


Türkiye kuruluşları neden finansman başvurusunda bulunamıyor?

Yurtdışında ikamet eden kâr amacı gütmeyen kuruluşların ve kamu hukukuna göre tüzel kişilerin maddi yönden desteklenmesi için Almanya’daki yasal gereklilikler katıdır. Gençlik Köprüsü her vakayı yasal olarak incelettirerek, bunun için dernek tüzüğü, bilanço ve yıllık raporlar gibi önemli belgelerin Almancaya çevirisini yaptırması gerekiyor. Yabancı kuruluşların başvuruya uygunluğunun hukuki incelemesi, yüksek maliyetler getirip idarî çaba gerektirdiğinden, Alman proje ortaklarıyla finansman anlaşması imzalıyoruz.


Gençlik Köprüsü üç ve çok taraflı programları da destekliyor mu?

Evet. Küçük Proje Finansmanı ve Büyük Proje Finansmanı programlarında üçlü ve çok taraflı programlar için de finansman talep edilebilir. Ancak, üçüncül kaynakların elde edilmesi bir ön şarttır. Gençlik Köprüsü orantılı olarak sadece Türkiye ve Almanya’dan gelen katılımcıların masraflarını karşılamaktadır.

Destek programlarına ilişkin önemli belgeleri ve genel belgeleri buradan indirebilirsiniz.