Çağrı

Sona erdi

Şehrini Tasarla!
Belediye düzeyinde gençlik katılımını güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye-Almanya değişim programı

Gençlik Köprüsü, ilgili gençleri ve genç yetişkinleri değişim sürecine dâhil edecek partner kurumlar arıyor. Türkiye ve Almanya kardeş şehirlerinden belediyeler ve kurumlar, belediye düzeyinde gençlik katılımını güçlendirmek için proje fikirleriyle başvurabilirler. En yenilikçi fikirler, başvuru sahipleriyle birlikte Gençlik Köprüsü tarafından hayata geçirilecektir.

„Şehrini Tasarla!“ nedir?

Programın amacı, gençleri yerel ortak karar alma konularında diyaloğa dâhil etmek ve toplumda daha aktif bir rol üstlenmeleri için güçlendirmektir – ve bunu Türkiye ve Almanya‘daki akran değişimi sayesinde yapmaktır.

Bu amaçla, kardeş şehir veya dostluk anlaşması ile birbirine bağlı olan Türkiye ve Almanya‘daki şehirlerden siyasi ve sosyal olarak angaje gençler ve genç yetişkinler bir araya geliyor. Birbirlerini kendi şehirlerinde ziyaret ediyorlar ve belediye düzeyinde gençlik katılımının orada nasıl uygulandığını öğreniyorlar. Örneğin, kurulların, komisyonların, gençlik parlamentolarının veya ağ buluşmalarının toplantılarına katılım gösterebilir ve kamu denetçileriyle, vatandaş temsilcileriyle ve derneklerle bir araya gelebilirler. Çalıştaylar düzenleyerek, belediye katılımını güçlendirmek için fikirler geliştirerek, bunların uygulanmasını karar vericilerle tartışabilirler.

1 Aralık 2022 ve 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında her biri fiziksel bir gidiş karşılaşması ve dönüş karşılaşması olan iki projeyi finanse ediyoruz. Bundan başka dijital karşılaşmalar da arzu edilmektedir.

Kimler başvurabilir?

Başvurular, Türkiye’deki şehirlerde ortak kuruluşlarla işbirliği yapan Almanya merkezli kamu hukuku kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarla veya özel hukuka tabi kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yapılabilir.

Hangi kaynaklar mevcut?

“Şehrini Tasarla” Erasmus+ tarafından finanse edilmektedir. Aşağıdaki fonlar, her biri yedi güne kadar olan (seyahat günleri dâhil) bir fiziksel gidiş ve bir fiziksel dönüş karşılaşması için kullanılabilir:

 • Yaklaşık 22 genç ve 4 grup lideri için seyahat masrafları
 • Konaklama ve yemek masrafları (Türkiye’de kişi başına 32 Euro ve Almanya’da kişi başına 41 Euro)
 • Toplantı başına 1.000 Euro’ya kadar organizasyon masrafları sübvansiyonu (örneğin salon kiralama, atölye malzemeleri, teknik ekipman kiralama)
 • Grup liderlerinin hazırlık ziyaretleri için seyahat masrafları

Personel maliyetleri, yatırım ve yapısal maliyetler (kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar, yazıcı, sabit disk, projeksiyon aleti, hareketli duvar vb. alımı gibi) finanse edilemez.

Proje bütçesi, başvuru sahipleri ve Gençlik Köprüsü tarafından ortak düzenlenmektedir. Gençlik alanında grup hareketliliği için Erasmus+ sabit harcırah oranları belirleyicidir. Ortak kuruluşların kendi ve üçüncü taraf fonlarının katkısı avantajdır.

Katılımcılar kimler?

Projenin katılımcıları 13 ila 30 yaş arasındaki gençler ve genç yetişkinlerdir. Memleketleri olan şehirlerde aktif olarak yer alırlar ve gençlerin seslerini temsil edebilecek kabiliyettedirler (örneğin gençlik parlamentoları, gençlik dernekleri ve üniversite öğrenci konseyi temsilcileri). Daha az imkâna sahip, özellikle göç geçmişi ve mülteci deneyimi olan gençleri ve genç yetişkinleri kapsayan projelere öncelik verilmektedir.

Karşılaşma projelerini kim tasarlar ve uygular?

Karşılaşma projeleri, başvuru sahipleri tarafından Gençlik Köprüsü ile birlikte tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu amaçla Gençlik Köprüsü, Almanya’dan başvuru sahipleri ile projenin ortaklaşa uygulanmasında işbirliğine ilişkin bir anlaşma imzalamaktadır. Faydalı ve ekonomik olması halinde, ortak kuruluşlar uçuş, konaklama ve etkinlik alanları rezervasyonu gibi lojistik ve idari görevleri de koordine ederler. Gençlik Köprüsü bunun için gerekli fonları aktarır. Gençler, başvuru sürecinin yanı sıra projelerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde de yer almalıdır.

Projelerin seçilmesinin ardından Gençlik Köprüsü, ortak kuruluşlarla birlikte bir dijital proje geliştirme çalıştayı düzenler. Çalıştayın amacı, işbirliği ve proje tasarımını ortaklaşa şekillendirmek ve sonraki adımları tanımlamaktır. Grup liderlerinin hazırlık toplantısı için finanse edilme olasılığa bulunmaktadır.

Gençlik Köprüsü, faaliyetlerin uygulanmasından, fonların kullanımından ve Erasmus kalite standartlarına uygunluğun izlenmesinden Erasmus+ Ulusal Ajansına karşı sorumludur. Ortak kuruluşların her biri en az iki grup liderinin katılımını sağlar ve katılımcıların kazanılmasından sorumludur.¹

Hangi belgeler başvurunun bir parçasıdır?
 • Doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu
 • Özel hukuka tabi kar amacı gütmeyen kuruluşlar için muafiyet belgesinin bir kopyası
Başvurular hangi kriterlere göre değerlendirilir?

Başvuruların değerlendirilmesinde özellikle aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

 • Belediye düzeyinde gençlik katılımına ve gençlerin siyasi karar alma süreçlerine dâhil edilmesine ağırlık verilmesi
 • Aşağıdaki ağırlıklı konulardan en az birine atıfta bulunulması:
  • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
  • Katılım ve Sosyal sorumluluk
  • Sürdürülebilirlik, Çevre ve Doğa koruma
  • Dijital dönüşüm
 • Gençlerin ve genç yetişkinlerin tüm proje sürecine dâhil edilmesi (konsept, uygulama ve takip dâhil)
 • Daha az fırsata sahip gençlerin belediye düzeyinde katılımının güçlendirilmesine katkı² (Erasmus+’ın içerme stratejisine dayalı)
 • Yenlikçi formatlar ve yöntemler için fikirler de dâhil olmak üzere önerilen proje tasarımının kalitesi
 • Kamuoyunda etkili tanıtım
 • Projenin iklim ve çevre dostu olması  
 • Cinsiyet eşitliği
Ne zamana kadar başvuru yapılabilir?

Proje başvuruları posta yoluyla 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılmalıdır. Başlamış olan projeler dikkate alınamaz. Başvuran kurumun, proje partnerliğindeki Almanya partneri olması gerekmektedir. Orijinal olarak doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu’nu Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya‘nın aşağıdaki adresine gönderin:

Deutsch-Türkische Jugendbrücke gGmbH
Speditionstraße 15A
40221 Düsseldorf

Herhangi bir sorunuz olursa lütfen irtibata geçin:

Nadine Kaiatz
Proje Koordinatörü
T +49.211.972676.69
kaiatz@jugendbruecke.de

Program Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir.

¹Grup liderleri, Federal Merkezi Kayıt Yasası’nın (Bundeszentralregistergesetz) 30. maddesinin 5. fıkrası uyarınca genişletilmiş bir iyi hal belgesine sahip olmalı ve kadın veya erkek grup lideri sayısı dengeli olmalıdır.
²Gençlik Köprüsü, “engellilik, öğrenme güçlükleri, ekonomik, sosyal ve coğrafi koşullar veya mülteci statüsü gibi nedenlerden dolayı” daha az fırsatın mevcut olabileceği Erasmus + programına göre hareket etmektedir. Bkz. Erasmus+ Programmleitfaden (Erasmus+ Program Rehberi) s. 7ff.

İle işbirliği içinde