Çağrı

Şehrini Tasarla!
Belediye düzeyinde gençlik katılımının güçlendirilmesi

Gençlik Köprüsü, gençleri toplumsal ortak karar alma konusunda diyaloğa sokmak için ortak kuruluşlar arıyor.

Siyasi ve sosyal olarak angaje olmuş gençler kendi şehirlerinde birbirlerini ziyaret ediyorlar. Gençlik katılımının yerelde nasıl uygulandığını öğreniyorlar. Örneğin, komisyonların veya gençlik parlamentolarının toplantılarına katılıyorlar ve belediyelerden ve derneklerden çalışanlarla bir araya geliyorlar. Atölye çalışmaları düzenliyor ve şehirlerini nasıl aktif olarak şekillendirebileceklerine dair fikirler geliştirip, bunların uygulanmasını karar vericilerle tartışıyorlar.

Bir bakışta önemli bilgiler:
 • Uygulama: 1 Ağustos 2023 – 30 Ağustos 2024¹
 • Kapsam: Yerinde yapılacak bir gidiş ve dönüş değişimi, eşlik eden dijital değişimler isteniyor
 • Katılımcıların yaşı: 13-30 yaş
 • Katılımcı sayısı: maksimum 16 genç ve 4 grup lideri (değişim başına)
 • Süre: ziyaret başına en az 5 program günü (seyahat günleri hariç)
Hangi kaynaklar mevcut?
 • Grup liderlerinin hazırlık ziyaretlerinin yanı sıra gidiş ve dönüş değişimleri için seyahat masrafları
 • Konaklama ve yemek masrafları (Türkiye için kişi başına 36 Euro ve Almanya için kişi başına 46 Euro)
 • Organizasyon masrafları için katılımcı başına 100 Euro ödenek (örneğin salon ve teknik ekipman kiralama)
 • Personel, yatırım ve yapısal masraflar (örneğin kamera, bilgisayar ve ayaklı yazı tahtaların satın alınması) finanse edilmemektedir.

Bütçe, başvuru sahipleri ve Gençlik Köprüsü tarafından birlikte hesaplanır. Hesaplama Erasmus+ sabit oranlarına dayanmaktadır. Ortak kuruluşların kendi kaynakları ve üçüncü taraf fonları bir avantajdır.

Projeleri kim tasarlıyor ve kim uyguluyor?

Projeler, başvuru sahipleri tarafından Gençlik Köprüsü ile birlikte tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu amaçla Gençlik Köprüsü, Almanya’dan başvuru sahipleri ile bir işbirliği anlaşması imzalar. Ortak kuruluşlar en az iki grup lideri sağlar, katılımcıların temininden sorumludur ve – makul ve ekonomik olduğu takdirde – uçuş, konaklama ve etkinlik salonu rezervasyonu gibi lojistik ve idari görevleri koordine eder. Gençlik Köprüsü gerekli fonları iletir.

Projelerin seçilmesinin ardından Gençlik Köprüsü, proje tasarımını ortaklaşa şekillendirmek ve sonraki adımları tanımlamak için ortak kuruluşlarla dijital bir çalıştay düzenler. Grup liderlerinin bir hazırlık toplantısı yapma imkanı vardır.

Gençlerin başvuru sürecinin yanı sıra projelerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde de yer almaları önemlidir.

Başvuruları değerlendirmek için hangi kriterler kullanılıyor?

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler özel olarak dikkate alınacaktır:

 • Yenilikçi format ve yöntemlere yönelik fikirler de dâhil olmak üzere önerilen proje tasarımının niteliği
 • Daha az imkâna sahip gençlerin dâhil edilmesi²
 • Projenin iklim ve çevre dostu olması 
 • Cinsiyet eşitliği
Kimler başvurabilir?

Ortak başvurular, bir kardeşlik veya dostluk anlaşmasıyla birbirine bağlanmış Türkiye ve Almanya‘dan şehirler ve belediyelerin yanı sıra şehirler arasında bir dostluk kurmak isteyen kuruluşlara da açıktır.

Son başvuru tarihi

Son başvuru tarihi 15.06.2023‘tür. Başvuru, merkezi Almanya’da bulunan kamu tüzel kişiliği statüsündeki bir kuruluş veya kâr amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişiliği statüsündeki bir kuruluş tarafından yapılmalıdır.

Hâlihazırda başlamış olan projeler değerlendirmeye alınamaz. Başvuru sahiplerine hibe kararı muhtemelen 15.07.2023 tarihine kadar bildirilecektir.

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya
Speditionstraße 15A
40221 Düsseldorf

Sorularınız için:

Nadine Kaiatz
Proje Koordinatörü
T +49.211.972676.69
kaiatz@jugendbruecke.de

“Şehrini Tasarla”, Gençlik Köprüsü’nün bir programıdır ve Erasmus+ tarafından finanse edilmektedir. Gençlik Köprüsü, faaliyetlerin uygulanmasından, fonların kullanımından ve Erasmus+ kalite standartlarına uygunluğun izlenmesinden Erasmus+ Ulusal Ajansına karşı sorumludur.

¹Başvurusu yapılan projeler istisnai durumlarda ve gerekçeli olarak uzatılabilir.
²Gençlik Köprüsü, “örneğin engelliler, öğrenme güçlükleri, ekonomik, sosyal ve coğrafi koşullar veya mülteci statüsü ile ilgili olarak” daha az fırsatların olabileceğini belirten Erasmus+ programı tarafından yönlendirilmektedir. Bakınız Erasmus+ Programmleitfaden s. 7ff.

tarafından finanse edilmektedir