Okul değişimi 2023/24

Sona erdi

2023/24 Yılı Okul Değişimi Projeleri Çağrısı

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya Türkiye’de değişim programları uygulayan Alman okullarını destekliyor. Almanya partner okulunuzla şimdi başvurun!

Önyargıları yıkmak, kültürlerarası becerileri güçlendirmek ve gençleri küreselleşmeye hazırlamak uluslararası karşılaşmalar için önemli nedenlerdir. Ancak Türkiye-Almanya okul değişimi daha da fazlasına olanak tanır:

 • Öğrenciler ve öğretmenler yalnızca diğer ülkenin çeşitliliğini tanımakla kalmayıp aynı zamanda kendi toplumlarının kültürel çeşitliliğini tanır ve daha iyi anlarlar
 • Çok yönlü ve çoğu zaman karmaşık Türkiye-Almanya ilişkileri özellikle öğrencileri ve öğretmenleri bakış açılarını değiştirmeye ve önyargıları yıkmaya teşvik eder
 • Göçmen kimlikli öğrenciler Türkiye-Almanya çalışma gruplarında kültürlerarası yetkinliklerini keşfederek kültür elçisi ve tercümanlık rolünü üstlenir. Böylece bu deneyim onların öz güvenlerini güçlendirerek okula ve topluma katılımlarını teşvik eder

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya öğrencilerin ve öğretmenlerin Türkiye-Almanya okul değişimlerinin eşsiz imkânlarından en iyi şekilde faydalanmalarını sağlar. Değişim projelerinin planlanması ve uygulanmasında öğretmenlere danışmanlık sağlamakla birlikte Türkiye’de kısa dönem öğrenci grup hareketliliği için finansman sunuyoruz. Üstelik bütün bunlar ihtiyaca yönelik ve Erasmus+ kalite standartları çerçevesinde gerçekleşiyor.

Kimler başvurabilir?

Öncelikli olarak Almanya’daki genel eğitim veren ve Türkiye’de kardeş okulu olan ve 2023/2024 eğitim yılında bir değişim programı gerçekleştirmek isteyen okullar desteklenmektedir. Münferit durumlarda mesleki eğitim veren okullar için de hibe imkânı söz konusu olabilir.

Gençlik Köprüsü kendi Erasmus+ akreditasyonu çerçevesinde (2022-2027) Alman okullarından oluşan bir konsorsiyum oluşturmaktadır. Sizleri memnuniyetle bu konsorsiyumun bir parçası olmaya ve birlikte Türkiye-Almanya öğrenci değişimini desteklemeye davet ediyoruz. Okulunuz için bu bağlamda aşağıdaki avantajlar ortaya çıkmaktadır:

 • Türkiye’de uygulanacak projelere yönelik her yıl hibe için başvuru imkânı
 • Uzmanlarla yapılan düzenli network toplantılarına katılım
 • Peer-to-Peer-Learning ve başka öğretmenlerle deneyim paylaşımı
 • Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın kapsayıcılık ve çeşitlilik konularındaki ileri eğitimlerine katılma imkânı

Önemli bilgi:

Gençlik Köprüsü, Türk okullarının karşı ziyaretlerini sadece oransal olarak finanse edebilmektedir. PASCH-Girişimi veya Türkiye Ulusal Ajansı’nda üçüncü taraf fonları için başvuruda bulunma imkânı var. Sizi memnuniyetle bilgilendiririz! Projeniz için birlikte en iyi desteği garanti edebilmek için bizimle daha başvuru aşamasında irtibata geçin.

Neler destekleniyor?

Gençlik Köprüsü, Erasmus+ desteğiyle Alman okullarının Türkiye’de gerçekleştirecek değişim projelerini desteklemektedir. Somut proje konuları öğrencilerle birlikte belirlenerek konu içerikleri öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçilmelidir. Erasmus+programının ağırlıklı konularını içeren aşağıdaki projeleri destekliyoruz:

 • Kapsayıcılık ve Çeşitlilik
 • Medya Yetkinliği ve Dijital Eğitim
 • Green Erasmus ve Sürdürülebilirlik ve/veya
 • Demokrasi ve Katılım

Projenin uygulanması kapsamına giren seyahat, konaklama ile organizasyon masrafları ve varsa Almanya’dan katılan öğrenci, öğretmen ve refakatçi katılım masrafları için destek sağlanır.

Hibe toplamları için aşağıdaki azami meblağlar temel alınmaktadır (Güncelleme Eylül 2022):

 • Kişi başınavemesafeye göre seyahat masrafları, en fazla 23,- Euro (10 ila 99 km arası), 180,- Euro (100 ila 499 km arası), 275,- Euro’ya kadar (500 ila 1.999 km) ve 360,- Euro’ya kadar (2.000 ila 2.999 km). Çevre dostu seyahatler ayrıca desteklenmektedir
 • Her bir öğrenci ve konaklama günü için konaklama masrafları: Türkiye’de 48,- Euro, öğretmen başına 112,- Euro
 • Organizasyon masrafları toplamda en fazla 1.000,- Euro’ya kadar
 • Hazırlık ziyareti, en fazla 3 öğretmen, kişi başına 575,- Euro
 • Duruma göre kişi başına 100,- Euro ilave katılım desteği

Çerçeve koşulları nelerdir?

 • 5. sınıf (13 yaştan itibaren) ve üzeri öğrencilerle gerçekleşen projeler desteklenmektedir
 • Karşılıklı ziyaretleri öngören projelere öncelik verilir
 • Proje, Türkiye-Almanya kardeş okulları tarafından birlikte geliştirilir. Kardeş okul bulma konusunda Gençlik Köprüsü yardımcı olur
 • Başvuru, sunulan başvuru formu doldurularak belirtilen süre içerisinde Alman okulu tarafından yapılır (proje duruma göre öğretmen hazırlık ziyaretini ve Türkiye’de öğrenci ziyaretini de içeren bir hazırlık aşaması ile bir değerlendirme aşamasını kapsar).
 • Proje bir yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir (Finansman süresi: 1 Haziran 2023’ten 31 Ağustos 2024’e kadar)
 • Türkiye ziyareti varış ve dönüş olmak üzere en az 5 gün sürer ve en az 2 gün proje çalışması içerir. Katılımcı öğrenci sayısı okul başına en az 10 olmalıdır

Alman okulu hangi görevleri üstlenir?

 • Türk kardeş okulu ile birlikte hareketlilik faaliyetlerinin başvurusu, tasarlanması ve uygulanması
 • Sözleşme belgelerinin okul yönetimi tarafından imzalanması (Hibe anlaşması, Erasmus+ görevi vs.)
 • Erasmus+ kimlik kodu (OID) almak için Alman okulunun kayıt işlemleri
 • Erasmus+ Kalite Standartlarının sağlanması
 • Çevrimiçi katılımcı anketinin uygulanması
 • Gençlik Köprüsü’nün şablonuna uygun proje raporunun oluşturulması

Seçilme kriterleri ve son başvuru tarihi

Önemli seçilme kriterleri:

 • Erasmus+ katılım stratejileri kapsamında hareketlilik faaliyetlerine erişim güçlüğü çeken öğrenci ile göç ve mülteci geçmişine sahip öğrenci oranının yüksek olduğu okullara öncelik tanınacaktır
 • Okulların programa katılma motivasyonu
 • Tercihen kapsayıcılık ve çeşitlilik, medya yetkinliği ve dijital eğitim, Green Erasmus ve sürdürülebilirlik ve/veya demokrasi ve katılım ana konuları kapsamında olmak üzere yenilikçi fikirler ve konu önerileri
 • Üçüncü taraf fonları, özellikle Türk okulunun proje kapsamındaki karşı ziyaretini gerçekleştirmek için

Başvurular 4 Kasım 2022’de sona erecektir. Değerlendirmede yalnızca eksiksiz başvurular dikkate alınacaktır. Başvuru yaparak hibe hakkı elde edilmiş sayılmaz.

Konsorsiyuma kabul ile ilgili bilgi Mart 2023 başında tarafınıza iletilecektir. Projenin kabulü ile ilgili karar başvuru sahiplerine muhtemelen Mayıs 2023’de bildirilecektir. Sorularınız için lütfen bize ulaşın. Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ihtiyacınıza uygun olarak proje planlanması ve uygulamasında destekleyerek size eşlik eder ve sorularınızı memnuniyetle cevaplar.

Program Avrupa Birliği ile birlikte finanse edilerek Goethe-Institut tarafından uygulanmaktadır.

Sorularınız için bize ulaşın

Alina Karadeniz
Proje Yöneticisi Gençlik Köprüsü Türkiye Almanya
+49 (0)211 972 676 66
karadeniz@jugendbruecke.de

İle işbirliği içinde

Destekleyen kuruluş