“Avrupa Senin Şehrinde Başlar” – Yerel Yönetimler Düzeyinde Bir Nesil Avrupa İçin

Birleşik ve barışçıl bir Avrupa için: Ukrayna’daki savaş, Avrupa barış projesinin kazanımlarının ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Gençlerin bu zorlu zamanda Avrupa’da sınır ötesi diyalog ve iş birliğini deneyimlemeleri her zamankinden daha da önemli.

Gençlik değişimi, gençlere giderek karmaşıklaşan bir dünyada yolunu bulmaları için gerekli olan temel becerileri aktarır. Belediyelerinde, bölgelerinde, ülkelerinde ve dolayısıyla Avrupa’daki demokratik yaşama aktif yurttaşlar olarak katılmaları için gençleri motive ederken aynı zamanda onlara fırsat tanır. İki yıldan fazla süren Covid-19 salgınından sonra, gençlerin yeniden uluslararası deneyim kazanmaları son derece önemlidir. Genç bireyler Avrupa’yı deneyimlemeli ve şekillendirmelidirler.

Stiftung Mercator’un katkılarıyla Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya (Gençlik Köprüsü) ile Fransız-Alman Gençlik Servisi (FAGS) “Avrupa Senin Şehrinde Başlar” girişimi kapsamında genç Avrupalıların değişim programlarına katılmalarını sağlıyor.

Avrupa Senin Şehrinde Başlar Girişimi Nedir?

Girişimin hedefleri, Avrupa gençlik değişiminin yeniden canlandırılması ve genç katılımın güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yerel yönetimler düzeyinde siyasi süreçlere entegrasyonunu ve dâhil edilmesini sağlamaktır. Genç Avrupalılar kendi şehirlerinde bir araya gelir ve örneğin komisyon toplantılarına, komisyonlara, gençlik parlamentosu toplantılarına ve/veya ağ toplantılarına katılarak, ombudsmanlar, vatandaş temsilcilikleri, dernekler vb. ile görüşerek yerel düzeyde genç katılımının başka yerlerde ne şekilde yaşandığına dair fikir alışverişinde bulunur ve deneyim kazanırlar. Çalıştaylar düzenler, yerel katılımı güçlendirmek için fikirler geliştirir ve bunların uygulanmasını etkinlikler kapsamında karar vericiler ve diğer gençlerle veya örneğin sivil toplum kuruluşları ile tartışırlar. Tüm bunların sonunda, seçilen bütün projeler ve katılımcıları için sonuçları ve taslakları sunmak üzere (çevrimiçi) bir kapanış etkinliği düzenlenir.

Kimler Başvurabilir?

Gençlik Köprüsü’ne Fransa, Türkiye ve/veya diğer Avrupa şehirlerindeki ortak kuruluşlarla iş birliği içinde olan Almanya merkezli kamu hukuku kapsamındaki tüzel kişiler ya da kar amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişiler başvurabilir. Başvuru sahipleri en az üç ve en fazla dört şehrin ortak kuruluşları ile birlikte bir konsorsiyum oluştururlar. Ayrıca, gençler gerek başvuru sürecine gerekse projenin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine dâhil edilmelidir. Programın uygulanması için, Gençlik Köprüsü, fonları ortak kuruluşlarına aktaran Almanya’daki başvuru sahipleri ile destek anlaşmaları yapar.

Gençlik Köprüsü ve FAGS ortak bir jüri oluşturur. Başvurular konsorsiyumların oluşumuna göre işleme alınır:

Gençlik Köprüsü 2022 yılında Almanya, Fransa ve Türkiye’den birer şehrin katılımının zorunlu olduğu ve ayrıca başka bir Avrupa şehrinin de katılabileceği iki konsorsiyumu desteklemektedir (Avrupa Birliği Üye Devletleri (EU27)).

FAGS ayrıca Almanya, Fransa ve AB üyesi devletleri veya diğer Avrupa ülkelerinden olmak üzere birer şehirden oluşan iki konsorsiyumu desteklemektedir¹. İçerik ve konu bakımından gerekçelendirilmiş istisnai durumlarda dördüncü bir şehrin dâhil edilmesi mümkündür. Gençlerle yapılan dörtlü ülke karşılaşmalarında, Alman ve Fransız belediyeleriyle iş birliği içinde olan diğer iki belediye arasında bölgesel, coğrafi ve/veya tarihi bir bağlantı olmalıdır.

2.000’den fazla nüfusa sahip her belediye şehir olarak kabul edilir.

Neler Desteklenir?

Katılımcı şehir başına Temmuz 2022-Aralık 2023 tarihleri arasındaki toplam 19 güne kadar süren bir ortak karşılaşma aşaması desteklenecektir.²

Destek miktarı aşağıda belirtilen değerlere göre hesaplanır:

 • Katılımcı şehir başına 1.500 Euro’ya kadar olan organizasyon ve program masrafları (örn. yer kiralama, atölye malzemeleri, yemek hizmeti, projektör ve diğer teknik malzemelerin kiralanması)
 • En fazla 19 gün boyunca 32 kişiye kadar konaklama ve beslenme için 41 EUR günlük ödenek
 • 32 kişiye kadar katılımcı için 389 EURO tutarında Interrail biletleri için seyahat ödeneği
 • Yatırım ve yapısal maliyetlerin (örneğin kamera, fotoğraf makinesi, bilgisayar, yazıcı, sabit disk, projektör, ayaklı pano vb. teçhizatlar) desteklenmesi mümkün değildir.

Öz katkı veya üçüncül kaynakların dâhil edilmesi önerilir.

Başvuru bağlantısı ve finansman kurallarıyla ilgili broşüre buradan erişebilirsiniz.

Katılımcılar Kimlerdir?

Proje katılımcıları, etkin bir biçimde kendi şehirlerinde yer alan ve gençlerin sesini temsil edebilen (örneğin gençlik kulübü üyeleri, öğrenci temsilcileri veya gençlik parlamentoları ve öğrenci konseyleri temsilcileri) 13-30 yaş arası genç yetişkinlerdir. Proje başına her bir katılımcı grubun sayısı şehir başına 8-10 kişiden oluşmalıdır.

Karşılaşma Projeleri Kim Tarafından Tasarlanır ve Uygulanır?

Her bir karşılaşma projesi taslağı, büyük ölçüde katılımcı gençler tarafından tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu aşamada başvuru sahibi kurumların çalışanları tarafından desteklenirler. Gençlik Köprüsü ile FAGS destek ödeneği sağlar ve başvuru sahiplerine danışmanlık yapar.

Başvuru için Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Proje hedeflerinin nasıl uygulanacağını içeren proje açıklamasıyla birlikte doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu
 • Gençlerin başvuru, proje planlama ve uygula sürecine dâhil edilmesine ilişkin bilgiler
 • Maliyet ve finansman planı
 • Halkla ilişkiler hakkında bilgiler
 • Üçüncü fonlar hakkında bilgiler
 • Katılımcı şehirlerdeki her bir karşılaşma için geçici program
 • Kar amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişiler için muafiyet bildiriminin bir kopyasının sunulması

Başvurular Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilir?

Başvuruların değerlendirilmesinde özellikle dikkate alınacak kriterler:

 • Yerel yönetimlerde gençlerin katılımına ve gençlerin siyasi karar alma süreçlerine dâhil edilmesine ağırlık verilmesi
 • Yerel politikalar ve toplumsal düzeyde önem arz eden konular ile ilgili en az bir odak konusunun seçilmesi, örn.
  • İklim ve Çevre Koruma, Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik
  • Mültecilik, Göç ve Entegrasyon
  • Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Azınlıkların Korunması
  • Siyasi ve Medeni Haklar
  • Çocuk Haklarının Korunması ve Gerçekleştirilmesi
  • Cinsiyet Eşitliği ve Eşitlik
  • Demokratik Katılım
  • Tarih ve Bellek Çalışmalarının Geleceği
  • Kültür, Mimari ve Kentsel Gelişim
 • Gençlerin tüm proje sürecine aktif katılımı (tasarı, başvuru ve değerlendirme dâhil olmak üzere)
 • Mültecilik deneyimi ve özellikle desteğe ihtiyacı olan gençlerin yerel katılımını ve iş birliğini güçlendirmeye katkı sağlamak
 • Yenilikçi format ve yöntem fikirleri de dâhil olmak üzere önerilen proje tasarımının kalitesi
 • Tanıtım faaliyetleri
 • Projenin iklim ve çevre dostu olması 
 • Cinsiyet eşitliği

Başvuru Tarihleri

Proje başvuruları 20.06.2022 tarihine kadar kabul edilecektir. Başvurular 14 Temmuz 2022 tarihine kadar incelenecektir. Yürürlükte olan projeler kabul edilmeyecektir.

Lütfen proje başvurusunun Almanya partneri tarafından iletilmesi gerektiğini unutmayınız.

Sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz:
Nadine Kaiatz
T +49.211.972676.69
kaiatz@jugendbruecke.de

Lütfen başvurunuzu Gençlik Köprüsü veya FAGS’ye yapınız.

“Avrupa Senin Şehrinde Başlar” girişimi, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, Fransız Alman Gençlik Servisi ve Stiftung Mercator tarafından finanse edilmektedir.

¹Avrupa Birliği Üye Devletleri, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri, Doğu Ortaklığı Ülkeleri. Üçlü projeler, diğer katılımcı ülkeler ve bölgeler hakkında daha fazla bilgi için: https://www.dfjw.org/das-dfjw-und-das-trilaterale.html.

²2022 yılı için planlanan tüm toplantıların 15 Aralık 2022 tarihinden önce yapılması ve yapılan masrafların kullanım kanıtı şeklinde belgelenmesi gerekmektedir.