Çifte angajman: Çevre için el ele

Kardeş şehirler Kuşadası ve Marl’dan gençler belediyelerle birlikte daha fazla çevre koruması için ülkeler arası bir sosyal medya kampanyası planlıyor.

Uzun süredir devam eden dostlukları kapsamında 2000 yılından beri kardeş şehir olan Kuşadası ve Marl birlikte sayısız ortak projeyi hayata geçirdiler. Yurttaş gezileri ve çeşitli heyetlerin karşılıklı ziyaretleri, uluslararası festivaller ve gençlik değişim programları, kültürel etkinlikler ve sosyal girişimleri içerisinde barından çok sayıda proje. Bu projelere bir yenisi daha eklenecek: Kuşadası’nda mimarlık öğrencisi olan 25 yaşındaki Burçak, iki şehirde de daha fazla çevre korumasının teşvik edileceği ortak bir sosyal medya kampanyası başlatmak istediklerini ifade ediyor. Marl’da lise öğrencisi olan 16 yaşındaki Aylin, bu konuda hali hazırda çok somut fikirlere sahip. Aylin, iki şehirdeki olguların ve günlük hayatta çevre bilincini arttırmaya yönelik somut ipuçlarının odak noktasını oluşturacağını belirtiyor. İki dilli kampanya katkılarını ise gençler bizzat araştırmak ve hazırlamak istiyorlar. Kampanyanın duyurulması ise iki belediyenin resmi sosyal medya kanalları aracılığıyla sağlanacak.

Simultane tercümanların yardımıyla sorunsuz iletişim

Bu fikir Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya ile Türkiye’den Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği kapsamında yürütülen “Gençler Kardeş Şehir İlişkilerini Şekillendiriyor” adlı model proje çerçevesinde ortaya çıkmıştır. Her iki ülkenin kardeş şehirlerinden öğrenci ve üniversite öğrencileri 2021 yazında ve sonbaharında düzenlenen çeşitli çevrimiçi atölyelerde belediye temsilcileriyle birlikte ortak faaliyetler geliştirme fırsatı buldular. Marl yönetimi kardeş şehir ortaklığından sorumlu Jennifer Radscheid, bunun kendileri için gerçekten cesaretlendirici bir adım olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Korona salgını nedeniyle pek çok ortaklık etkinliği hali hazırda suya düştü. Hal böyleyken farklı dillere sahip insanların bile dijital platformlar üzerinden kolayca bağlantı kurabileceklerini deneyimlemek gerçekten çok iyi geldi”. Marl’da hukuk öğrencisi olan 20 yaşındaki Sefqan’ın da belirttiği gibi, simültane tercümanlar sayesinde, “iletişim o kadar sorunsuz sağlandı ki gerçekten şaşırdık.”

Küresel sorunların çözümü için birlikte çalışmak

Yerel yönetimlere iklim dostu önlemlerin nasıl tesis edilebileceği ve gençlerin bu konuda nasıl duyarlı hale getirebileceği, iki ülkeden grupların çevrimiçi atölyelerde ele aldığı çıkış sorularıydı. Jennifer Radscheid Marl’da şehir yönetiminden genç meslektaşlarının bilgi birikimlerini ve bakış açılarını kazanabilmek adına onları da özellikle çalışmalara katmıştı. Jennifer Radscheid bu tür projelerin ancak belediye ve angaje gençler arasındaki yakın diyalog ile gerçekleşebileceğini ve bu diyaloğun özellikle katılımcıların benzer yaşta olduklarında daha iyi sağlandığını dile getiriyor. Yerel siyasetle ilgilenen Sefqan, Aylin ve Burçak kendi kuşaklarının özellikle küresel sorunları çözmek için uluslararası alanda daha fazla birlikte çalışması gerektiğine inandıkları için bu çalışmada kesin olarak yer almak istediler.

Tüketim verileri, türlerin korunması ve iklim hakkında bilgilendirme

Şehirlerdeki gençleri bilgilendirmek ve çevreyi korumanın acilen iyileştirilmesi gerektiğini göstermek istediklerini söyleyen Aylin, kampanyanın amacını şu şekilde açıklıyor: “Küçük ölçekte çok şey başarabilirsiniz. Kampanyamız bunu ortaya koymayı amaçlıyor.” Konuyu anlaşılır kılmak için proje ekibi Marl ve Kuşadası’nda enerji ve su tüketimi ile ilgili rakamları derlemek ve örneğin arıcıların ve çiftçilerin günlük endişeleri hakkında bilgi vermek istiyor. Ayrıca çok sayıda deniz kaplumbağasının üreme alanı olan Kuşadası sahilleri için büyük önem taşıyan türlerin korunması konusuna da yer verilecektir. İklim koruması için şehir planlamasının önemiyle de yakından ilgilenen mimar adayı Burçak, Kuşadası’nda çok sayıda tarihi yapının mevcut olduğunu ve bunun hava kirliliğine olan etkisini çok merak ettiğini dile getiriyor.

Gençlerin halk arasında köprü oluşturmaları

Gelecekte hangi somut adımlar atılacak? Kuşadası belediyesinde projeden sorumlu Burcu Kanbal ve Jennifer Radscheid gençlerle daha fazla planı hayata geçirmek istiyor. Ekipler her halükârda iletişimde kalmak ve diğer çevrimiçi toplantılarda birlikte planlar yapmak istiyor. Burcu, bir gün ekiplerin birbirlerini ziyaret edebileceğinden emin olduğunu dile getiriyor ve projeden beklentisini şu şekilde açıklıyor: “Bizim için gençler tüm halka ulaşan bir köprüdür. Onların desteğiyle aileleri etkileyebilir ve böylece iki şehrimizde de daha fazla çevre bilinci için somut katkılar sağlayabiliriz.”

Proje, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’nın gerçekleştirdiği “New Pathways for German-Turkish Youth Exchange” proje serisinin bir parçasıdır.
Proje serisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir.