Kendi Projelerimiz

Türkiye ve Almanya arasındaki öğrenci ve gençlik değişimini desteklemek için Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, kendi değişim projelerini de hayata geçiriyor ve bunun için başka kurumlarla işbirliğine giriyor. Gençlik Köprüsü 2013 yılında "Bridge Builders between Germany and Turkey" adlı proje dizisiyle bir çok değişim projesi gerçekleştirdi. 2014‘te „New Horizons - Youth Exchange between Germany and Turkey“ ile yine iki ülke arasında köprüler kurdu. 2015 yılının sonunda ise „Youth Exchange and Global Challenges in German-Turkish Settings“ değişim projeleri ile gençleri biraraya getirdi. Köprüler yalnız bir harita üzerinde yer alan iki noktayı birleştirmez. Amaçlarına ulaşabilmek için köprüler görevlerini yerine getirmelidirler. Bir başka deyişle bu husus Gençlik Köprüsü için de geçerlidir. Bu anlamda Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından finanse edilen “Crossing the Bridge” projesi kapsamında 2016 yılında gerçekleştirlen yedi proje ile toplam 200 katılımcıya hizmet sunulmuştur. Bu üç proje dizisi Alman Dışişleri Bakanlığı’nın kaynakları tarafından finanse edildi. Yaz 2015’de Gençlik Köprüsü „Go International“ adlı meslek okulu öğrencileri için düzenlediği değişim programını, Almanya Youth for Understanding Komitee e.V. (YFU) ile başlattı. Bu program Almanya’dan gelen meslek okulu öğrencilerinin Türkiye’de bir şirkette staj yaparak uluslararası deneyim kazanmasını sağladı. Gençlik Köprüsü’nün kendi projeleri hakkında bu bölümde bilgi edinebilirsiniz.

Değişim projelerinden izlenimleri Fotoğraf Galerisi‘nde bulabilirsiniz.

„Kelimenin tam anlamıyla ufkum açıldı!!“

Kaan Enis Bülte, „Training for Youth Ambassadors for German-Turkish Exchange” projesi („Youth Exchange and Global Challenges“ proje serisi bünyesinde), 2015 Hamburg

„Köprünün bir ucunu Almanya bir ucunu Türkiye temsil etti ve o köprünün bir diğeri olmasaydı bu kadar renkli farklı değerli anlar yaşayamayabilirdik. Önyargı, din, dil, ırk, cinsiyet, mesafe, sınırlar gibi engelleri aştık. Ve o köprünün bir diğer tarafı olmasaydı bu engelleri aşıp karşı tarafa geçemeyebilirdik. Önyargı, din, dil, ırk, cinsiyet, mesafe, sınırlar gibi engelleri aştık.“

Binnaz Çelikyay, “Get Things Moving – Sports as a Tool to Foster Education and Social Dialogue” projesi (“New Horizons” proje serisi bünyesinde), 2014 Antalya 

„Proje kapsamında yaşadıklarımızı söze dökmek benim için oldukça güç. Bunu anlamak için orada olmak ve bu iki haftada meydana gelen inanılmaz enerjiyi hissetmek gerekirdi.“

Bahar Gökten, “Youth Cultures Exchange between Germany and Turkey” projesi („Bridge Builders“ proje serisi bünysesinde), 2013 Köln ve İstanbul

Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’ya hoş geldiniz! Kamu yararı gözeten bir kurum olarak iki ülkenin gençleri arasında buluşma ve diyaloğu destekliyor ve güçlendiriyoruz. Öğrenci, gençlik ve uzman buluşmalarına yönelik değişim programları ve finansman olanaklarıyla ilgili güncel bilgileri burada bulabilirsin/iz. Veri bankamızda çeşitli uluslararası öğrenci değişim organizasyonlarını tanıtıyor ve güncel duyuruları paylaşıyoruz. Başvuru ve partner organizasyon arama sürecinde size destek oluyor ve programlarımızda yer alan öğrenci, katılımcı ve ünlü elçilerimizin ilginç deneyim ve izlenimlerini sizlerle paylaşıyoruz. İyi okumalar!

Bültene kayıt

Die Deutsch-Türkische Jugendbrücke ist eine Initiative der Stiftung Mercator. Stiftung Mercator'un girişimiyle: Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya.

Die Website wurde aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert. Websitesi Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmiştir.